Print

Fordybelsesforløb

Ballader, Seid og Hyrderåb 

Din stemme, din sang, vores glæde

Dette fordybelsesforløb med stemme og krop har til formål at finde ind til kernestemmen, det personlige stemmeudtryk, den personlige sang. Min mission er at skabe rum og mulighed for at alle der gerne vil, kan bruge sangen og have den med sig i deres hverdag. Forløbet varer 1 år og inkluderer 2 internater.

Jeg har en fortsættergruppe fra de forrige forløb, som man har mulighed for atfortsætte i, hvis man har lyst og behov.

Med udgangspunkt i gamle nordiske og danske sangtraditioner, samt mitmangeårige arbejde med dans og teater, udvider og udfordrer vi stemmen og styrker friheden i sang og personlig fortolkning. Vi vil også arbejde med improvisation og komposition af nye sange.

 Det er væsentligt både at arbejde med tradition og fornyelse. Tradition er at holde ilden ved lige og få den til at brænde, - ikke at tilbede aksen. Jeg introducerer forskellige af de sangtraditioner jeg har arbejdet med, med henblik på at hver sanger kommer tættere på et personligt udtryk i sangen.Vi skal have et solidt fundament at stå på og samtidig forholde os til de mennesker og den tid vi lever i lige nu og her.Ballader, Seid og Hyrderå- med Elisabeth Groot1 årigt fordybelsesforløb med sangstemme og krop

Ballader og folkeviser

 Ballader er historier der fortælles mens man synger og danser. De fleste af dem er meget gamle. Denne måde at synge og fortælle på er vokset ud af folkekulturen rundt omkring i verden, og er en måde at være sammen med andre på. Sangene og dansene har været brugt til at styrke fællesskabet, til at glædes sammen og til at lindre sorg og give råd og vejledning. Historierne og tonerne i balladerne er arketypiske sindbilleder, som handler om ting der skubber til os i livet. Temaer og begivenheder der finder sted igen og igen og har gjort det siden tidernes morgen. Der er et kollektivt lag og et personligt lag i historierne og tonerne. Begge dele er lige vigtig og relevant på de rette tidspunkter og steder. Balladerne kan synges på mange forskellige måder. Som solosang, som fællessang, med stor kraft, nænsom messen, til dans eller som sangballader. Dog er der en ting der er fælles for dem alle: Det kræver at man står frem med det man synger, som den man er.

Hyrderåb og gadesang

 De gamle nordiske hyrderåb er små musikalske formler og melodiske motiver der har århundreders tradition bag sig. Det kan være dyrekald, gadehandlerråb .m. Det kan også være efterligninger og tolkninger af fuglesang og anden lyd, også kaldet naturlyd eller ur sang. Fælles er for dem at de skal kunne høres vidt omkring udendørs og samtidig være skånsom mod stemmen. Tonalt fører de os over i et universelt lydlandskab, der kanhøres i folketoner i hele verden. Vi forbinder det ofte med svensk, keltisk eller mellemøstlig klang.

Seid

 Seid er en del af en nordisk magisk sangtraditionmed stærke shamanistiske rødder*. Seiden har rituel karakter og er en måde at få kontakt til en anden form for bevidsthed og indsigt. Jeg har gennem mit arbejde med seiden

 søgt efter forbindelser mellem det oldnordiske og os moderne mennesker, og vi vil arbejde med dette link i forløbet, bl.a. som redskab til at finde nye melodier og sange.

Krops og energiarbejde

Stemme og krop er uadskillelige. Det er en helhed. Derfor er arbejdet med kroppen så vigtig når man vil styrke stemmen. Muskler, åndedræt, stemmebånd, klangrum i munden og kroppen, forestillinger om din stemme, cirkulationen af energi m.m.

 Alle disse faktorer spiller ind på dit udtryk. Gennem arbejde med kroppen og den energi der er til stede, åbnes stemmen og flyder mere utvungen.

 Når energi strømmer mere frit kommer der naturlighed og større selvfølelse i heledit udtryk, og din fremtræden som person bliver mere autentisk.
 

Jeg er lige startet med en ny gruppe. Kontakt mig hvis du er interesseret i at komme på en liste til et senere.

Vil du høre mere om forløbet eller mine andre kurser er du velkommen til at kontakte mig. 

 

*Læs om seid på www.shamanism.dk hvor Annette Høsts artikler ligger.